AZOTAT DE AMONIU PRILL

ASPECT: GRANULAT            
AZOT TOTAL: 34%
AZOT NITRIC: 17%
AZOT AMONIACAL: 17%%
PH: min. 4,5
CONȚINUT DE APĂ: max. 0,45%
GRANULAȚIE: 1 – 4 mm

 

Descarcă fișa tehnică