EUROFERTIL TOP 51 NPK

4 % Azot amoniacal (N)
10 % anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în acizi minerali
8 % P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă, 7,2 % P2O5 solubil în apă
2 % P2O5 solubil numai în acizi minerali
20 % oxid de potasiu (K2O) solubil în apă
2 % oxid de magneziu (MgO) solubil în apă
17 % anhidridă sulfurică (SO3) totală
13% SO3 solubil în apă
12 % CaO
0,2 % bor total (B)
0,15 % zinc total (Zn)
Densitate : 1,0 +/- 0,05