AZOTAT DE AMONIU

ASPECT: GRANULAT
NITRAT DE AMONIU: 34,4%
PH min.10% SOLUȚIE DE APĂ: 5,0%
GRANULAȚIE: 1-4 mm – 95%

Descarcă fișa tehnică