EUROCEREAL 10.24.0

10% N total, din care
10% Azot (N) amoniacal
24% pentaoxid de fosfor
10,1% P2O5 solubil în apă
12,2% P2O5 solubil în apă și citrat de amoniu
11,8% P2O5 solubil în acizi minerali
20% SO3, Anhidridă sulfurică solubilă în apă
0,1% Bor
0,1% Zinc

Specificitatea MPPA DUO
– Protejează nutrienții din fertilizant împotriva retrogradării ireversibile în sol.
– Mobilizează nutrienții din soluția solului
– Stimulează dezvoltarea sistemului radicular.